+02/3 225 929

Апликација MyKi Pet

null
MyKi Pet Application

Апликацијата MyKi Pet е Вашата врска со уредот MyKi Pet.

Апликацијата MyKi Pet е дизајнирана за Android и за iOS. Лесен за користење, MyKi Pet App Ви покажува каде е Вашиот миленик во секое време!

Функции на апликацијата

null
null

Локација

Преку менито „Локација“ ќе гледате во реално време на мапата каде се наоѓа домашното милениче. Точната локација се одредува преку GPS, LBS и Wi-Fi.
null

Историја на локацијата

Во менито „Историја на локацијата“ можете да го видите движењето на Вашите миленици во текот на целиот ден, до 30 дена наназад. Информациите се ажурираат во реално време во режимот „Следење во живо“.
null

Локација

Преку мени “Локација” ќе гледате во реално време на мапата каде се наоѓа домашното милениче. Точната локација се одредува преку GPS, LBS и Wi-Fi.
null

Историја на локацијата

Во менито “Историја на локацијата” можете да го видите движењето на вашите миленици во текот на целиот ден до 30 дена наназад. Информациите се ажурираат во реално време во режимот ” Следење во живо”.
null

Дресирање

Во менито „Дресирање“ сопственикот може да го научи својот миленик на извршување команди преку звук што апликацијата MyKi Pet ја испраќа до уредот. Секоја цифра е копче што се притиска и праќа звук до тракерот.
null

Движење

Менито „Движење“ ја покажува активноста на Вашиот миленик во текот на целиот ден. Можете да ја вратите историјата до еден месец наназад.
null

Дресирање

Во менито “Дресирање” сопственикот може да го научи својот миленик на извршување на команди преку звук кој апликацијата MyKi Pet ја испраќа до уредот. Секоја цифра е копче што се притиска и испраќа звук до тракерот.
null

Движење

Мени “Движење” ја покажува активноста на вашиот миленик во текот на целиот ден. Можете да ја вратите историјата до месец дена наназад.

Симнете ја мобилната апликација

Преземете ја бесплатната апликација Myki Pet од Google Play или Apple® App Store

Наши производи

null

Запознајте се со нашите најжешките предлози!